Kontakt - Babka Kořenářka

O nás

Na českém trhu působíme od roku 2000. Naší snahou je a vždy bude vytvářet kořenící směsi z kvalitních surovin.

Při tvorbě receptur klademe důraz na vyváženost, složení a procentualní nutnost obsahu soli jen v takové míře, která je nutná na přípravu daného pokrmu.

Našim cílem není, aby zákazník platil za sůl, ale měl směs koření připravenou přesně jak potřebují. Při výrobě dodržujeme zavedený systém HACCP, díky němuž je koření vytvářeno a baleno v přísných podmínkách a zaručujeme tak zákazníkům vysokou kvalitu.

  • Veškeré koření skladem
  • Na výběr více než 280 druhů koření
  • Milá a kvalifikovaná obsluha

Prodejna

Dočasně prodejna zrušena, zboží lze vyzvednout ve VO

Kontakt:

Bezovka 54/6, Brno - Horní Heršpice 619 00

tel.: +420 604 246 952,  nebo 724 212 256
email.: info@koreni-brno.cz

Prohlášení o ochraně osobních dat

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Nakládání s osobními údaji se řídí ustanoveními zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR).

Osobní údaje, které evidujeme o svých zákaznících a které potřebujeme pro řádné poskytování našich služeb, uchováváme plně v souladu s pravidly GDPR. Tyto údaje využíváme výhradně za účelem poskytování našich služeb, na řádné účtování poskytnutých služeb a na průběžné informování o stavu objednávky, slouží také k evidenci smlouvy a případného budoucího uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. U přihlášených úživatelů také k informování všech novinkách, akcích a slevách.
Osobní údaje, které evidujeme o nakupujícím jsou:
Jméno a Příjmení
Adresa bydliště (dodání)
Telefonní číslo
Emailová adresa
IP adresa 

Zpracovatel se zavazuje přijmout technická, organizační a jiná opatření, jež
mají zamezit neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Osobním údajům, jejich změně, zničení,ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání s
Osobními údaji. Zpracovatel se zavazuje
zejména: 
a) používat zabezpečený přístup do PC, kdy přístupy do PC budou známy pouze Zpracovateli;
b) používat zabezpečený přístup do databáze osobních údajů, přístupy je povinen Zpracovatel zadávat tak, aby nebyly zobrazeny, neukládaly se, nebyly zpřístupněny třetí osobě;
c) užívat vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné
prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
d) neumožnit přístup k údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude písemně
schválen Správcem;
e) dodržovat mlčenlivost ohledně údajů.

Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných Osobních údajích, zejména je nesmí zveřejňovat, šířit, či předávat dalším osobám mimo osoby v zaměstnaneckém poměru se Zpracovatelem nebo jiným oprávněným osobám, jež jsou zpracováním Osobních údajů pověřeny. Zpracovatel je povinen zajistit, aby také jeho zaměstnanci a jiné oprávněné osoby dodržovali závazek mlčenlivosti. Tato povinnost Zpracovatele trvá i po skončení tohoto smluvního vztahu. Zpracovatel je dále povinen zachovávat mlčenlivost o bezpečnostních opatřeních přijatých k zabezpečení ochrany osobních údajů, a to i po skončení tohoto smluvního vztahu.
Za účelem plnění a obrany práv a povinností tyto údaje uchováváme v systému 5 let od posledního přihlášení a nebo nákupu. Takové uchování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Proti takovému zpracování má osoba jejíž údaje jsou zpracovány právo dle čl. 21 Nařízení vznést námitku na kontaktní adresu info@koreni-brno.cz.